Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 2017, št. 1, 2017

Urbani izziv Leto 2017, št. 1, september 2017

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2017

28. Sedlarjevo srečanje

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Barbara RADOVAN : Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Igor BIZJAK : Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Barbara LAMPIČ, Mojca FOŠKI, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Blaž BARBORIČ, Dejan CIGALE, Simon KUŠAR, Gašper MRAK, Irma POTOČNIK SLAVIČ, Dalibor RADOVAN : Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije

Simon KUŠAR, Barbara LAMPIČ : Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo funkcionalno neizkoriščenega prostora

Nika ROVŠEK, Leon KOBETIČ, Uroš KOŠIR : Določitev zemljišč za urbano prenovo v Mestni občini Ljubljana

Manca KROŠELJ, Mojca GOLOBIČ : Potencial urbanih degradacij za javno rabo zelenih površin – primer opuščenih gradbišč v mestu Ljubljana

Maja SIMONETI, Petra VERTELJ NARED : Vloga zelenih in drugih javnih površin v urbani prenovi

Nataša BRATINA : Človek in prostor – celovita, učinkovita in odgovorna regeneracija urbanih stanovanjskih sosesk

Zala VELKAVRH, Alenka KORENJAK : Regeneracija javnega prostora v stanovanjskih soseskah – problemi, priložnosti, rešitve

Aša ROGELJ, Rok KLEMENČIČ : Financiranje projektov urbane regeneracije z uporabo različnih virov financiranja

Luka IVANIČ, Jernej ČERVEK : Prenovljen zakon o urejanju prostora z vidika prenove mest in urbanih naselij

Lucija AŽMAN MOMIRSKI : Pogajanja deležnikov v procesu urbane regeneracije

Boštjan COTIČ : Prenova degradiranih območij v Kranju

Aleš MLAKAR, Matej KUČINA, Damjan BRADAČ : Prenova širšega območja Blejskega gradu in grajske pristave

Zoran HEBAR : Prenova mest – hrvaški primeri

Andrej POGAČNIK : Vplivi globalizacije na regeneracijo historičnih mestnih središč

Pavel GANTAR, Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Zaključne ugotovitve 28. Sedlarjevega srečanja z naslovom Urbana regeneracija

Članki

Martin VALINGER SLUGA : Preobrazba degradiranega industrijskega območja Mlaka na Reki – prostorska ureditev begunske soseske

Maja BRUSNJAK HRASTAR, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK : Zgoščevanje stanovanjskih območij in zagotavljanje novih stanovanj

Gašper BOKAL, Anet GOLJEVŠČEK, Nela HALILOVIĆ, Tadej KOZAR, Katarina KRESNIK, Petra PEČAN, Simon SEKEREŠ, Matic VEHOVEC : Pristop k načrtovanju zelene infrastrukture na lokalni ravni – primer občine Miren-Kostanjevica

Tim MAVRIČ : Zgodovinski pregled razvoja urbanističnih ustanov in zakonodaje v Sloveniji med letoma 1945 in 1990

Sanja ŠPINDLER : Opečni fasadni zidaki – material zunanjih fasadnih oblog na Danskem

Tjaša KLAVORA : Analiza individualnih in strukturalnih dejavnikov pri sobivanju mladih (družin) in staršev

Razmišljanja

Špela KRYŽANOWSKI : Princip jaza in narava reda Christopherja Alexandra

Andrej CIUHA : Elementarni urbanistični izziv

Predstavitve in informacije

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : 28. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2. junija 2017

Barbara MATIJAŠIČ : Oglaševanje in urbanizem lahko gresta z roko v roki

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top