Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 34, št. 1, junij 2023 : 18-30

(Članki)
UDK: 338.484:502.131.1
doi: 10.5379/urbani-izziv-2023-34-01-02

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Carlos Rosa-Jiménez

Inštitut za habitate, ozemlja in digitalizacijo, Univerza v Malagi, Malaga, Španija
cjrosa@uma.es

Nuria Nebot-Gómez de Salazar

Inštitut za habitate, ozemlja in digitalizacijo, Univerza v Malagi, Malaga, Španija
nurianebot@uma.es

Alberto E. García-Moreno

Inštitut za habitate, ozemlja in digitalizacijo, Univerza v Malagi, Malaga, Španija
algamor@uma.es

 

Naslov članka

Razvijajoči se konstrukti množičnega turizma in kapitalistično izkoriščanje obale: od trajnostne gostote in urbane morfologije do ikoničnega megaobjekta

 

Povzetek

Konstrukt turizma je prelomna oblika kapitalistične produkcije prostora, ki ustvarja nove urbane oblike. V številnih arhitekturnih in morfoloških študijah so analizirali različne modele, manjkajo pa primerjave njihovih značilnosti. Avtorji so v članku primerjali štiri vrste turizma, povezane z razvojem kapitalizma (vključno s predfordizmom, fordizmom in postfordizmom), in različne vrste turističnih mest. V povezavi z gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi značilnostmi so analizirali njihovo arhitekturno ikoničnost, morfološke vzorce in prostorsko metriko. Izsledki kažejo, da predfordistični in fordistični konstrukti turizma, za katere je značilna visoka gostota zazidave, spodbujajo družbene odnose in povečujejo sposobnost ustvarjanja mesta, postfordistični konstrukti turizma z nizko gostoto zazidave pa povzročajo višje okoljske stroške (porast zasebnih zelenih in vodnih površin) in višje družbene stroške zaradi arhitekturne ikoničnosti. Avtorji so proučevali povezavo med arhitekturnimi in urbanističnimi spremenljivkami, ki bi jih bilo treba upoštevati pri načrtovanju turističnih destinacij v okviru kapitalistične produkcije turističnega prostora.

 

Ključne besede

obalni turizem, ikonična arhitektura, morfologija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top