Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 31, št. 2, december 2020 : 52-64

(Članki)
UDK: 712.25:711.523(55Teheran)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maryam Naghibi

Iran University of Science and Technology (IUST), School of Architecture and Environmental Design, Teheran, Iran
maryam_naghibi@arch.iust.ac.ir

Mohsen Faizi

Iran University of Science and Technology (IUST), School of Architecture and Environmental Design, Teheran, Iran
mfaizi@iust.ac.ir

Ahmad Ekhlassi

Iran University of Science and Technology (IUST), School of Architecture and Environmental Design, Teheran, Iran
ekhlassi@iust.ac.ir

 

Naslov članka

Vloga uporabniških preferenc v urbani akupunkturi: preoblikovanje praznih javnih odprtih prostorov v Teheranu

 

Povzetek

Avtorji v članku obravnavajo pogosto krhko povezavo med javnimi prostori in širšim okoljem. S pristopom urbane akupunkture na neizkoriščenih odprtih javnih prostorih se lahko mestno tkivo revitalizira z manjšimi prostorskimi posegi, zasnovanimi v skladu s preferencami lokalne skupnosti. Avtorji na podlagi preferenc prebivalcev in mnenj strokovnjakov proučujejo posege na neizkoriščenih mestnih zemljiščih. Na primeru praznega odprtega javnega prostora v Teheranu proučujejo preference javnosti z družbenega, oblikovalskega in estetskega vidika, pri čemer uporabljajo opisno in analitično metodo. V prvi fazi opravljene raziskave so bila proučena mnenja šestih strokovnjakov, katerih vsebina je bila razvrščena v kategorije, v drugi fazi pa bile so teme in podteme, izluščene iz prve faze, vključene v anketo o javnih preferencah. Skupno število pravilno izpolnjenih (veljavnih) vprašalnikov je bilo 165. Po analizi odgovorov, pridobljenih z anketo, je bilo opravljenih 22 osebnih intervjujev. Izsledki raziskave kažejo, kateri posegi so v lokalni skupnosti bolj zaželeni.

 

Ključne besede

prazni javni odprti prostori, urbana akupunktura, posegi v mestni prostor, uporabniške preference, Iran

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top