Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 28, št. 1, junij 2017 : 67-76

(Članki)
UDK: 364-783.2”405”:316.346.32-053.9(439)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2017-28-01-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Norina SZANDER

MEDIFAS, Mediteranski inštitut za sodobne študije, Vrtojba, Slovenija in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija
norina.szander@medifas.net

Lorenzo ROS-MCDONNELL

Business engineering research group, Universidad Politécnica Cartagena, Cartagena, Španija in MEDIFAS, Mediteranski inštitut za sodobne študije, Vrtojba, Slovenija
lorenzo.ros@upct.es

Marija BOGATAJ

MEDIFAS, Mediteranski inštitut za sodobne študije, Vrtojba, Slovenija in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija
marija.bogataj@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Prostorska razpršenost stanovanjskih enot kot pomemben dejavnik vpliva na stroške dolgotrajne oskrbe

 

Povzetek

Več kot 90 % starostnikov bi se rado postaralo tam, kjer živijo. To idejo podpirajo tudi strateški načrti Evropskega semestra za dolgotrajno oskrbo (ang. European semesters on long-term care) za države članice, vendar ne vključujejo dovolj inovacij, da bi resnično izboljšali življenjske razmere starejših z ustrezno opremljenim okoljem in vzdržnim financiranjem. Prostorsko razpršenost stanovanj in gostoto poselitve v funkcionalnem območju bi morala pri načrtovanju grajenega okolja in drugih objektov za starejše posebej upoštevati vodstva ustanov, ki starejšim zagotavljajo namestitev, zdravstveno oskrbo in druge storitve, saj so cene logistike (prevoz materiala, delovna sila, prevoz starostnikov v dnevne programe itd.) precej odvisne od teh dveh dejavnikov. Na podlagi podatkov doma za ostarele v eni od madžarskih občin smo ocenili in optimizirali načrtovanje poti ter razporejanje za potrebe oskrbe starostnikov na domu glede na različne možne prostorske razporeditve in z različno gostoto strank. Poti negovalnega osebja, ki oskrbuje starostnike, smo simulirali s problemom trgovskega potnika (ang. multiple travelling salesman, mTSP), rešitve pa navajajo potrebno delovno silo in časovne zahteve za opravljanje storitev. Orodje, ki nam je omogočilo proučiti izide različnih možnosti, bi lahko tudi stroki pomagalo pri predvidevanju in načrtovanju prihodnjih sprememb pri stroških dolgotrajne oskrbe zaradi vse večjega števila starejših, ki bodo pri ohranjanju samostojnosti potrebovali pomoč, spreminjata pa se tudi gostota in razpršenost gospodinjstev.

 

Ključne besede

stanovanja, dolgotrajna oskrba, načrtovanje storitev, prostorska razpršenost, funkcionalna regija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 16
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top