Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 26, št. 2, december 2015 : 60–73

(Članki)
UDK: 338.45:351.777.6:502.131.1(549.33)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2015-26-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mohammed Nawrose FATEMI

University of Asia Pacific, Department of Architecture, Daka, Bangladeš
nawrose@uap-bd.edu

Tahmina RAHMAN

BDDL Housing LTD., Daka, Bangladeš
ar.tahminarahman@gmail.com

 

Naslov članka

Prenova degradiranega območja Hazaribagh: nujni ukrep za trajnostni razvoj Dake

 

Povzetek

V članku je predstavljena raziskava predvidenih posledic odločitve bangladeške vlade, da strojarne v Hazaribaghu preseli iz Dake, bangladeškega glavnega mesta. Usnjarska industrija ima že od zgodnje industrializacije pomembno vlogo v gospodarstvu države. V Daki je ta industrija nakopičena na območju Hazaribagha v jugozahodnem predelu mesta, ki je stičišče novega in starega dela mesta. Uporaba tehnologije slabe kakovosti, neustrezno ravnanje z industrijskimi odpadki in pomanjkanje naprav za obdelavo odpadkov so uničili ekologijo Hazaribagha in močno obremenili okolico. Selitev strojarn iz Hazaribagha in sanacija tega območja ponujata edinstveno priložnost za trajnostno mestno prenovo v državi. Prenova degradiranega območja v Hazaribaghu lahko služi kot model trajnostnih sosesk 21. stoletja, ki vključujejo vse sodobne objekte in okolju prijazne sestavine, potrebne za zdravo bivanje. V raziskavi avtorja analizirata potencial soseske Hazaribagh, da kot primer načrtovanega trajnostnega območja, ki ga ne zaznamuje močna onesnaženost, po kateri ta lokacija trenutno slovi, postane zgled za vse mesto.

 

Ključne besede

degradirana mestna območja, strojarne, prenova, trajnostni razvoj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top