Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 26, št. 1, julij 2015 : 56–66

(Članki)
UDK: 711.4:502.131.1(438)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2015-26-01-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Krzysztof Rogatka

Nicolaus Copernicus University, Department of Urban Studies and Regional Development, Torunj, Poljska
krogatka@umk.pl

Rodrigo Rudge RAMOS RIBEIRO

University of Alicante, Multidisciplinary Institute for Environment Studies “Ramon Margalef”, Alicante, Španija
rrr35@alu.ua.es

 

Naslov članka

Kompaktno mesto in njegova družbena percepcija: študija primera

 

Povzetek

Avtorja v članku preučujeta poljsko mesto Torunj z vidika koncepta kompaktnega mesta. Na primeru izbranega mesta analizirata teoretične elemente koncepta kompaktnega mesta, pri čemer upoštevata psihološke vidike (družbeno percepcijo) kompaktnega mesta. Primarni podatki za študijo primera so bili zbrani med terenskimi raziskavami med letoma 2013 in 2014. Uporabljena metodologija vključuje pregled literature, rastrsko analizo satelitskega posnetka mesta (z velikostjo celice 250 x 250 m) in anketo o družbeni percepciji kompaktnega mesta (n = 128), pri kateri so bili uporabljeni vprašalniki z reprezentativnimi kvantitativnimi podatki. V sklopu raziskave je bila opravljena tudi analiza dostopnosti glavnih lokacij v Torunju. Rezultati so predstavljeni na zemljevidu urbanih območij in grafih družbene percepcije. Izsledki raziskave kažejo, da se Torunj z urbanističnega vidika pojmuje kot kompaktno mesto, s psihološkega ali družbenega vidika pa ne.

 

Ključne besede

kompaktno mesto, urbanizem, trajnostnost, prostorski koncept, Torunj, Poljska

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 16
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top