Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 39-46

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

Naslov članka

Smeri razvoja semiperifernih občin v Ljubljanski regiji: na primeru občine Domžale

 

Povzetek

Avtor prcdstavlja položaj in možne smeri razvoja semiperifernih občin v ljubljanski regiji na primeru občine Domžale. Navaja ključne razvojne probleme občine, katerih del izhaja tudi iz strukturnih sprememb v Ljubljani in ljubljanski regiji, in nato njene potenciale. Izmed elementov, ki naj bi jih vsebovala razvojna strategija občine, podrobneje obravnava oblikovanje globalnih razvojnih ciljev in globalno socialno organizacijo.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top