Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 30-38

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej ČERNE


 

Naslov članka

Evropske razsežnosti prometno - geografskega položaja Slovenije

 

Povzetek

Članek prikazuje globalne in regionalne prometno-geografske značilnosti Slovenije v razmerju do sodobnih evropskih teženj v razvoju strukture prometa, prometnih omrežij in prometnih tokov. Temu so dodana tudi razmišljanja o možnih vplivih prometa na bodoči urbani razvoj Slovenije.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top