Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 22, št. 2, december 2011 : 34-48

(Članki)
UDK: 711:656.142(541.354)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2011-22-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Bijaya K. SHRESTHA

S (settlement-society-sustainability) 3 Alliance, Development Forum for Habitat, Katmandu, Nepal
bkshrestha@hotmail.com

 

Naslov članka

Tipologija ulic v Katmanduju in njihova preobrazba

 

Povzetek

Živahne in pešcem prijazne ulice iz obdobja dinastije Malla in edinstvena podoba ulic iz obdobja dinastije Rana ter tudi ulice na načrtno in nenačrtno pozidanih območjih se zaradi slabo načrtovane rasti mest, neurejene gradnje stavb in vse večjega števila vozil hitro spreminjajo. Vse to uničuje fizično podobo, zmanjšuje obseg družabnih dejavnosti ter povečuje nevarnost nesreč in neudobje pešcev na vseh vrstah ulic. Teh negativnih posledic pa ni mogoče reševati na podlagi sedanjih pravnih in institucionalnih okvirov, ki so jih oblikovali urbanistični in prometni organi. Celo novejši posegi za izboljšavo ulic so gibanje pešcev samo še bolj omejili, podobo ulic poslabšali, javne prostore nadomestili s prometnicami, predvsem pa še pospešili zgoščevanje pešcev in prometa na območjih, ki so bila že tako preobremenjena. Da bi smer razvoja spremenili in poudarili značilnosti tradicionalnih ulic v Katmanduju, je treba nujno uvesti trojno urbanistično strategijo, ki bo poslovne dejavnosti preselila iz mestnega središča, izboljšala območja prehoda med ulicami (in pločnike) in dejavnostmi v pritličjih stavb na obeh straneh ulic ter uvedla strog prometni nadzor. Obenem bi vsi ti ukrepi morali temeljiti na prožnih načrtovalskih smernicah, spodbudah in soglasju med različnimi déležniki.

 

Ključne besede

tipologija ulic, slabo načrtovana rast, upravljanje prometa, gibanje pešcev, Nepal

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top