Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 22, št. 2, december 2011 : 25–33

UDK: 332.832.5(512.317)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2011-22-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Yung YAU

City University of Hong Kong, Department of Public and Social Administration, Kowloon Tong, Hongkong
y.yau@cityu.edu.hk

 

Naslov članka

Ali celovita sanacija vpliva na spremembo cen stanovanj? Študija primera v predelu Mongkok v Hongkongu

 

Povzetek

Propadanje mestnih predelov je neizogibna posledica rasti večine mest, tudi Hongkonga. Veliko starih stavb v Hongkongu je v slabem stanju in v mestu je nujno treba začeti reševati problem propadanja. Sanacijo propadajočih stavb so dolgo razumeli kot učinkovito rešitev tega urbanističnega problema, vendar pa je v literaturi navedeno, da lahko ta vodi v gentrifikacijo sosesk, saj lahko povzroči povečanje cen nepremičnin in najemnin v bližini prenovljenih območij. Kljub temu obstaja le malo empiričnih raziskav o tem, kako celovita sanacija vpliva na vrednost stanovanj v soseski. V tej študiji se preučujejo vplivi sanacije ulic Argyle in Šanghaj, torej projekta, ki je potekal pod okriljem urada za urbano prenovo, in na transakcijske cene stanovanj v bližini. V študiji je uporabljen niz panelnih podatkov, avtor pa preučuje tudi spremembe v razponu cen glede na lokacijo (ang. spatial price gradient) pred začetkom projekta sanacije in po tem, ko se je ta končal. Ugotovitve kažejo, da je bližina projektne lokacije pomembno vplivala na cene stanovanj pred začetkom projekta, in sicer pozitivno. Potem ko se je projekt končal, ni bilo vidnih sprememb v cenah stanovanj glede na lokacijo. Ti izsledki potrjujejo ugotovitve predhodne raziskave, in sicer dejstvo, da cene stanovanj niso odvisne od sprememb v okoljski kakovosti, ki je posledica celovite sanacije.

 

Ključne besede

cena stanovanj, celovita sanacija, gentrifikacija, zunanji učinki, hedonska analiza cen, Hongkong

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top