Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 2, december 2010 : 58–68

UDK: 338.1(439.151)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2010-21-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tamás EGEDY

Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, Budimpešta, Madžarska
egedy@gmx.net

Zoltan KOVÁCS

Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, Budimpešta, Madžarska
zkovacs@iif.hu

 

Naslov članka

Budimpešta, mesto kot nalašč za razvoj kreativne industrije?

 

Povzetek

V zadnjih desetletjih se dejavniki urbanega razvoja nenehno spreminjajo ter prilagajajo globalizacijskim procesom in smerem razvoja, povezanim z njimi. Danes so ustvarjalnost, znanje in inovativnost v splošnem priznani kot bistvene sestavine gospodarskega uspeha v naprednem kapitalističnem svetu. Tako se na kreativne industrije in industrije, ki temeljijo na znanju, vse bolj gleda kot na gospodarske dejavnosti, ki omogočajo doseganje mednarodne konkurenčnosti. Zaradi zapoznelega razvoja kreativnega gospodarstva zasedajo vzhodnoevropska mesta poseben položaj v mednarodni konkurenci metropolitanskih območij. Ob upoštevanju tega bi lahko trenutne smeri razvoja kreativnega gospodarstva, značilne za vzhodnoevropska metropolitanska območja, vplivale tudi na prihodnje gospodarske perspektive Evropske unije. V zvezi z novimi gospodarskimi smermi razvoja se članek osredotoča na zmogljivost in potenciale metropolitanskega območja Budimpešte, pri čemer se opira na statistične analize ter rezultate empiričnih anket in poglobljenih intervjujev s kreativnimi strokovnjaki.

 

Ključne besede

kreativna gospodarstva, kreativne industrije in industrije, ki temeljijo na znanju, trdi in mehki lokacijski dejavniki, Budimpešta, Madžarska

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top