Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 19, št. 2, december 2008 : 42–52

(Tematski članki)
UDK: 711:712.253:330.163-054.4(497.4Grosuplje)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2008-19-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Klara SULIČ

Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Ljubljana, Slovenija
klara.sulic@luz.si

Ana KUČAN

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ana.kucan@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Analiza potreb po javnih zelenih površinah v Grosupljem

 

Povzetek

Za Grosuplje kot mlado mesto in primestno naselje velike Ljubljane je v zadnjih dveh desetletjih značilno veliko povečanje stanovanjske in poslovno-obrtne gradnje, s čimer se veča tudi število možnih uporabnikov odprtega prostora. Urejanje tega razvoju poselitve do nedavnega ni uspešno sledilo in zelene površine mesta v procesu urbanizacije niso bile obravnavane celostno ali enakovredno drugim rabam prostora. Na podlagi teh izhodišč je bilo zastavljeno osnovno vprašanje, kakšne so danes potrebe po tipih in količini urejenih zelenih površin v Grosupljem. Predpostavljeno je bilo, da v mestu tako ustrezno urejenih površin, ki bi učinkovito služile potrebam uporabnikov, primanjkuje, porajal pa se je tudi dvom o dostopnosti in javnem značaju obstoječih zelenih površin, kar je lahko precejšnja ovira za uporabnika. Da bi preverili te domneve in izhodišča, je bila med prebivalci izvedena krajša anketna raziskava, sočasno pa opravljena tudi analiza prostora. Glavni ugotovitvi sta bili dve. Problem mestnih zelenih površin in odprtih prostorov se bolj kot na količino nanaša na kakovost ureditve ter vsebino teh prostorov. Potrebe po urejenih zelenih površinah izražajo tako prebivalci enodružinskih hiš kot večstanovanjskih objektov. Na podlagi ugotovitev so bile podane splošne usmeritve za urejanje zelenih površin v Grosupljem in tudi usmeritve, ki so lahko v pomoč pri oblikovanju podobe mesta.

 

Ključne besede

urejene javne zelene površine, analiza potreb, podoba mesta

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top