Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 19, št. 1, junij 2008 : 104–109

UDK: 004.775
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2008-19-01-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Igor BIZJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
igor.bizjak@uirs.si

 

Naslov članka

Več kot Geografski informacijski sistem

 

Povzetek

V prispevku je predstavljen model nadgradnje geografskih informacijskih sistemov (GIS) v sistem za podporo prostorskemu odločanju (SDSS) in v medmrežni sistem za podporo prostorskemu odločanju (Web SDSS). Namen sistemov SDSS je pomagati uporabnikom pri sprejemanju prostorskih odločitev. Primer je določevanje površin za gradnjo objektov, primernih lokacij za odlagališče strupenih odpadkov, določevanje urbanizacije določenega prostora ali določevanje poplavnih območij. V prispevku je predstavljenih tudi nekaj takih sistemov.

 

Ključne besede

medmrežni informacijski sistem, SDSS, DSS, geografski informacijski sistem, GIS, podpora odločanju

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top