Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 68–72

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-010

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Igor SELJAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
igor.seljak@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Študentski domovi – humani način bivanja študentov

 

Povzetek

S povečanjem števila študirajoče mladine na Univerzi v Ljubljani (Slovenija) se je še dodatno povečalo pomanjkanje študentskih sob v študentskih domovih. Skupaj s potrebo po izgradnji novih bivalnih zmogljivosti za študente se ponuja priložnost, da se v novozgrajenih objektih uveljavi novejše standarde bivanja, ki bodo nadomestili stare z izhodišči iz šestdesetih let. Pri pripravi projektne naloge smo razčlenili vse bistvene elemente bivanja študentov v študentskih domovih. Izvedene so bile analize trenutnega stanja v že obstoječih objektih z vsemi pozitivnimi in negativnimi elementi. Za primerjavo smo obravnavali objekte študentskih domov v različnih državah Evrope. V zaključku naloge je oblikovana lista priporočil s konkretnimi napotki, ki naj bi bila podlaga investitorjem za pripravo investicij novih objektov in hkrati v pomoč projektantom.

 

Ključne besede

Ljubljana, študentski dom

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top