Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 102–104

(Prostorska informatika)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-015

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Franc J. ZAKRAJŠEK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
franc.zakrajsek@uirs.si

 

Naslov članka

Produkti geoinformacijske podpore planiranju in urejanju prostora v okviru projekta ONIX

 

Povzetek

Prispevek na kratko opisuje štiri produkte podprojekta Geoinformacijska podpora planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti v okviru projekta ONIX. Produkti so rezultat celovitega pristopa k razvoju informacijske podpore, ki ga karakterizira enovita obravnava prostorskih aktov od prostorskega plana, izvedbenih aktov do postopkov lokacije, multidisciplinarni pristop in objektno usmerjeni informacijski pristop.

 

Ključne besede

prostorsko planiranje, prostorsko upravljanje, geografski informacijski sistem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top