Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989 : 17-20

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Katja REPIČ-VOGELNIK


 

Naslov članka

Prostorsko planiranje v sistemu družbenega planiranja: kam smo zašli in kako naprej?

 

Povzetek

Analize stanja na področju urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so bile izdelane v zadnjih letih v različnih okoljih , vodijo do enotnega zaključka: Sedanji sistem (prostorskega) planiranja in načrtovanja ne daje željenih rezultatov, kar zaostruje problematiko na področju gospodarjenja s prostorom - na enii strani v obliki neprimerne rabe, preobrazbe in degradacije prostora, na drugi pa v obliki dolgotrajnih postopkov pridobivanja, opremljanja in dodajanja žemljišč.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top