Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 97-106

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ivona Javorović, mag. prav. in manag. neprem.


ivona9900@gmail.com

 

Naslov članka

Ocena vrednosti nepremičnin v lasti podjetja

 

Povzetek

Članek prikazuje pomembnost ocene vrednosti nepremičnin v lasti podjetja na Hrvaškem. Podjetje XY ima v bilanci stanja nepremičnino navedeno kot del opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost ni enaka tržni vrednosti, zato je treba to vrednost prilagoditi. Rezultat tega je verodostojnejša slika bilance podjetja. Na vrednost premoženja podjetja, ki poseduje nepremičnine, pomembno vplivajo tržne vrednosti nepremičnin na trgu, ki so odvisne od vrste nepremičnine, načina, na katerega se nepremičnina vodi v bilanci podjetja, in metode, uporabljene pri vrednotenju podjetja. Kaže tudi, kako trg vrednoti premoženje, ne glede na njegovo vrednost, navedeno v bilanci stanja. Tržna vrednost je edina relevantna pri prodaji in nakupu, ker jo oblikujeta ponudba in povpraševanje na trgu neodvisno od knjigovodske vrednosti, zato se tržna vrednost nepremičnine na trgu razlikuje od njene bilančne vrednosti, velika razlika pa je tudi v tem, ali nepremičnine ustvarjajo prihodke podjetja ali samo stroške (ki vplivajo na vrednost podjetja pri vrednotenju po metodi diskontiranih denarnih tokov). Ta strokovni članek izhaja iz dejstva, da sta dva zanimiva poklica tesno povezana z vrednotenjem nepremičnin v lasti podjetja – dejavnost vrednotenja nepremičnin in dejavnost analize finančnih izkazov družbe, ki jo izvajajo finančni analitiki. V članku bomo poskušali potrditi predpostavki, da se v praksi najpogosteje uporablja primerjalna metoda vrednotenja nepremičnin in da se tržna vrednost nepremičnine v lasti podjetja močno razlikuje od njene knjigovodske vrednosti, prikazane v bilanci stanja. V zadnjem delu članka bo prikazano tudi, kako ocenjene tržne vrednosti nepremičnin vplivajo na metode vrednotenja podjetja.

 

Ključne besede

nepremičnine, metode vrednotenja, podjetje, tržna vrednost

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top