Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014 : 87-99

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Janez VUK

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, Ljubljana
janez.vuk@gov.si

 

Naslov članka

Politika urbanega in prostorskega razvoja v dokumentih EU in Slovenije

 

Povzetek

Primerjava evropskih smernic urbanega razvoja in domačih dokumentov urbane politike je pokazala, da obstaja določeno razhajanje med evropsko in domačo politiko in prakso urbanega razvoja. Ključna razlika je v tem, da se domači politični urbanistični dokumenti osredotočajo prvenstveno na prostorski vidik urbanega razvoja, medtem ko evropski poudarjajo celovit ali holističen pristop, ki vključuje politično in tehnično upravljanje urbanih prostorov v najširšem smislu, kar vsebuje tudi družbenogospodarsko oziroma sektorsko problematiko, ki zahteva prostorske posege. Pri urbanem razvoju gre tudi za detekcijo relevantnih družbenih potreb, ki zahtevajo kvantitativno in kvalitativno različne prostorske posege ter zagotavljanje pogojev za njihovo izvedbo. Prostorski razvoj je posledica vitalnih potreb prebivalstva na določenem urbanem območju. Prostorska stroka je ključna tehničnoizvedbena stroka urbanega razvoja, toda razvojni impulzi izhajajo iz prebivalstva in ne iz prostora kot takega. Celovit urbanizem je zato multidisciplinarna stroka, ki poleg tehničnih prostorskih strok vključuje tudi demografski, gospodarski, stanovanjski, infrastrukturni, prometni, šolski, zdravstveni, varnostni, športni in okoljski vidik ter druge sektorske vidike, ob tem pa še ustrezno demokratično politično in javnoupravno vodenje ter zagotavljanje potrebnih financ.

 

Ključne besede

politika urbanega razvoja, družbenogospodarski razvoj, prostorski razvoj, evropske smernice, domače smernice

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top