Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 35, št. 1, junij 2024 : 64-76

(Članki)
UDK: 711.45:659.126
doi: 10.5379/urbani-izziv-2024-35-01-05

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Giovana Goretti Feijó Almeida

CiTUR, Politehnična univerza v Leirii, Portugalska
goretti.giovana@gmail.com

Pedro Porfírio Coutinho Guimarães

Center za geografske raziskave, Inštitut za geografijo in prostorsko načrtovanje, Univerza v Lizboni, in Terra Associated Laboratory, Portugalska
pedroguimaraes@campus.ul.pt

Edson Modesto de Araújo Júnior

Zvezna univerza v Rondônii (UNIR), Rondônia, Brazilija
modesto@unir.br

Denis Alcides Rezende

Papeška katoliška univerza v Parani – PUCPR, Curitiba, Paraná, Brazilija
denis.rezende@pucpr.br

 

Naslov članka

Območja izboljšanega poslovanja in njihov vpliv na teritorialne blagovne znamke: študije primera

 

Povzetek

Številna mesta po svetu svoja središča upravljajo z uporabo območij izboljšanega poslovanja. Avtorji so v članku analizirali vpliv teh območij na teritorialne blagovne znamke mest. S študijami primera so na podlagi matrike teritorialne blagovne znamke v okviru regionalnega razvoja kvalitativno analizirali izbrana območja izboljša nega poslovanja. Njihovi izsledki so potrdili, da imajo ta območja v regionalnem razvoju vlogo vsestranskih teritorialnih blagovnih znamk in vplivajo na strateške razprave ter lokalni, regionalni in mednarodni ugled mesta. Raziskava je pokazala, da območja izboljšanega poslovanja pomembno krepijo blagovno znamko svojih mest, za kar prejemajo podporo na različnih ravneh. Poleg tega je razkrila, da imajo ta območja ključno vlogo v političnih in kulturnih razpravah, ki so del procesov mestnega in regionalnega razvoja.

 

Ključne besede

območja izboljšanega poslovanja, teritorialna blagovna znamka, upravljanje mestnih območij, mestni in regionalni razvoj, prenova mest

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top