Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 34, št. 1, junij 2023 : 31-44

(Članki)
UDK: 72:7.035.93(477Poltava)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2023-34-01-03

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tetiana Savchenko

Državna tehniška univerza v Poltavi, Inštitut za arhitekturo, gradbeništvo in upravljanje zemljišč, Oddelek za urbanizem in arhitekturo, Poltava, Ukrajina
stv-26@ukr.net

Liudmyla Shevchenko

Državna tehniška univerza v Poltavi, Inštitut za arhitekturo, gradbeništvo in upravljanje zemljišč, Oddelek za urbanizem in arhitekturo, Poltava, Ukrajina
Ls.shevchenko@ukr.net

 

Naslov članka

Izvirnost ukrajinske narodne arhitekture v Poltavi na začetku 20. stoletja

 

Povzetek

Avtorici v članku proučujeta ukrajinski art nouveau v okviru njegovega vseevropskega razvoja v arhitekturi poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Z navedenim slogom so posamezni narodi izražali identiteto. Avtorici sta postavili hipotezo, da razvoj tega sloga v arhitekturi Poltave na začetku 20. stoletja izraža identiteto mesta in narodno identiteto prebivalcev ter ponazarja način izražanja narodne zavesti z arhitekturo. Opredelili sta in ponazorili posebnosti tega sloga kot izraza narodnih prvin v arhitekturi Poltave na začetku 20. stoletja. Njuna raziskava je temeljila na metodah kulturološkega pristopa v okviru splošnega kulturnega razvoja mesta. Avtorici sta predstavili tudi splošne značilnosti razvoja arhitekturnega sloga v Poltavi na začetku 20. stoletja in položaj ukrajinskega art nouveauja v polistilizmu proučevanega obdobja. Na koncu sta analizirali vpliv ukrajinskega art nouveauja zgodnjega 20. stoletja na nadaljnji razvoj arhitekture v Poltavi.

 

Ključne besede

ukrajinski art nouveau, identiteta kraja, polistilizem, narodna tradicija, ljudska arhitektura

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top