Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 26, št. 2, december 2015 : 31–44

(Članki)
UDK: 656.01:711(498)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2015-26-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lucian-Ionut ROSU

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Geography and Geology, Department of Geography, Iasi, Romunija
lucianrosu@ymail.com

Alexandra BLĂGEANU

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Geography and Geology, Department of Geography, Iasi, Romunija
alexandrablageanu@gmail.com

 

Naslov članka

Ocena težav in uspešnosti javnega prometnega omrežja v postkomunističnem mestu z uporabo kvantitativnega prostorskega pristopa

 

Povzetek

Dinamika mest v Vzhodni Evropi po padcu komunizma (kot posledica sprememb, ki jih je povzročil prehod k novi ideologiji) je razkrila pomanjkljivosti lokalnih javnih storitev, vključno z javnim prometnim sistemom. Za določitev in ponazoritev pomanjkljivosti tega sistema na tem območju smo analizirali prometno omrežje v romunskem mestu Iasi, pri čemer smo upoštevali različne vidike njegove učinkovitosti. Na podlagi delnih kazalnikov smo izvedli geoprostorsko analizo in oblikovali kompleksne kazalnike, ki se lahko uporabljajo kot orodja za merjenje uspešnosti javnega prometnega omrežja ter ocenjevanje lokalne uprave in odločevalcev. Rezultati kažejo raven uspešnosti analiziranega prometnega omrežja in razkrivajo, da poteka od centra proti obrobju (v policentričnem mestu), kar je ostanek komunistične dobe. Za oceno učinkovitosti javnega prometnega omrežja smo uporabili analizo GIS, s katero smo ugotovili ter prikazali prednosti in slabosti lokalnega prometnega omrežja.

 

Ključne besede

merjenje uspešnosti, ocena javnega prometa, geoprostorske analize, klastrska analiza, Iasi

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top