Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 61–66

(Odzivi)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-008

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Sava ATANACKOVIĆ

Yugoslav Institute for Town Planning and Housing, Beograd, Srbija in Črna gora
ap286188@yahoo.co.uk

 

Naslov članka

Prometno usmerjeni urbani razvoj Beograda<br>Nov urbani izziv v tranziciji na pol poti od ideje do uresničitve

 

Povzetek

Proces tranzicije od orientalske kasabe k evropskemu mestu in metropoli je bil v Beogradu dolg, saj so ga ovirali različni ekonomskopolitični in družbenokulturni dejavniki. Vse do danes evropski vzor ni dosežen. Kot razvojni proces v Beogradu, deluje tranzicija prek svojevrstne paradoksalne inverzije – logika usklajenega razvoja mestnega prometa in urbane oblike ter strukture, ki se v teoriji urbanega načrtovanja pojavlja kot postulat, je v Beogradu pod vplivom neverjetne, efemerne, izobličene, vendar avtentične transformacije. Toda, s kakovostnimi rešitvami, sklepi in priporočili za nadaljnjo implementacijo ideje o uvedbi novega sistema javnega mestnega prometa, ki je del glavnega projekta prve linije lahkega metroja v Beogradu, ob ustanovitvi enotne skupine strokovnjakov, investitorjev, pogajalcev, javnega mnenja in vseh akterjev, pomembnih za sprejemanje odločitev, z enotno in nekompromitirajočo idejo o podobi in kakovosti urbanega življenja v Beogradu prihodnosti, se odpira doslej še neodkrito področje možnosti za prometno urejen urbani razvoj Beograda kot optimalni in sprejemljivi model. Mestno življenje bi utegnilo znova postati dinamično, produktivno in privlačno.

 

Ključne besede

Beograd, javni potniški promet, lahki metro

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top