Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 36–41

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aljaž PLEVNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aljaz.plevnik@uirs.si

 

Naslov članka

Hitre železniške povezave – naslednji slovenski infrastrukturni projekt stoletja?

 

Povzetek

Razprava o gradnji omrežja hitrih železniških povezav na ozemlju RS postaja po vstopu Slovenije v EU vse aktualnejša. Na pobudo Italije se razpravlja predvsem o podaljšanju hitre železniške proge v V. prometnem koridorju iz Trsta prek Slovenije proti vzhodu. To smer povezovanja prevzemajo tudi prostorski in prometni strateški dokumenti RS, čeprav so se v strokovni javnosti pojavljali dvomi o smotrnosti izgradnje tovrstnega omrežja na našem ozemlju pa tudi o primernosti povezovanja v smeri V. koridorja. V prispevku želimo s pregledom strateških in programskih dokumentov s področja razvoja železniške infrastrukture v RS in EU argumentirati potrebo po čimprejšnji celostni presoji razvojnih možnosti hitrih železniških povezav na ozemlju RS in opredelitvi nacionalnega interesa na tem področju.

 

Ključne besede

hitra železnica, Slovenija, železniška infrastruktura

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top