Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 29–35

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Blaž KRIŽNIK

Univerza v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, Ljubljana, Slovenija<br>Polytechnic University of Barcelona, Institute for Avant-garde Architecture of Catalonia, Barcelona, Španija
blaz.krznik@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Ideološki učinki mestne prenove

 

Povzetek

V prispevku želimo pokazati nekatere družbene posledice prehoda industrijskega mesta v postindustrijsko, kot primer bomo pogledali preobrazbo soseske Poblenou v Barceloni. Najprej bomo ugotovili, da je mesto lahko nosilec ideoloških sporočil in da ima produkcija mestnega prostora vedno tudi neposredne ideološke učinke. Pokazali bomo, da integracija barcelonske ekonomije v globalno ekonomijo in njena strukturna preobrazba pomembno vplivata na preobrazbo soseske Poblenou ter tako neposredno določata vsakdanjo izkušnjo mesta tamkaj živečih prebivalcev. Vendar barcelonski mestni oblastniki ekonomsko motivirano preobrazbo prikazujejo kot nujno prenovo »problematične soseske«, ki da je v interesu njenih prebivalcev. Prav tu je zato treba kritično premisliti ideološke učinke hegemonističnih reprezentacij mesta ne le kot instrumentov vsiljevanja korporativnih ali birokratskih interesov od zgoraj, ampak tudi kot nosilca normalizacije posameznika in homogenizacije mestnega prebivalstva. Kot primer takšnega vsiljevanja bomo v sklepu navedli primer Kolizeja v Ljubljani.

 

Ključne besede

Barcelona, globalizacija mest, ideološki učinki, mestna prenova, Poblenou, predstavitve mesta

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top