Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 13–20

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lucija AŽMAN MOMIRSKI

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
lucija.azman@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Novi Kolizej v Ljubljani: vprašanja programa

 

Povzetek

Razprava o Novem Kolizeju v Ljubljani je jedro arhitekturne razprave na slovenski sceni v drugi polovici leta 2004 in prvi polovici leta 2005. V diskusiji so bili razčlenjeni številni problemi (od lokacije do kakovosti oblikovanja projekta), ne pa tudi vprašanja, povezana s kulturo in njenim razvojem v mestu, obravnavo kulturnih vprašanj v urbanizmu in vplivom na mestno javno življenje. Predpostavko, da tako razpis natečaja kot tudi sami projekti niso rezultat resne analize urbanističnega načrtovanja v mestu Ljubljana in da se poskuša celotna strokovna pozornost urbanističnega načrtovanja osredotočiti na središče mesta, namesto da bi v razpravah, analizah in težnjah obravnavali kot problem mesto v celoti, se potrjuje tudi pri problematični opredelitvi programa Novega Kolizeja.

 

Ključne besede

evropsko mesto, javni prostor, kultura, novi kolizej, urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top