Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 124–133

(Poročila)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-017

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jana PUŽ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
jana.puz@volja.net

 

Naslov članka

Urbana preobrazba nekdanjega sušaškega pristanišča na Reki

 

Povzetek

Reki je geografski in prometni položaj določil izrazito pomorsko orientacijo in odločilno vplival na gospodarstvo celotne regije. Razvoj luke je posledica številnih politično-ekonomskih sprememb v evropskem prostoru, ki so se pokazale v položaju in razvojnih možnostih enega od treh najbolj pomembnih pristanišč na severnojadranskem prometnem koridorju. Še več, mesto je nastalo, se razvijalo ali nazadovalo, kakor je raslo, se razvijalo ali nazadovalo reško pristanišče. Reško-sušaški bazen je neposredno pred mestnim jedrom in se razteza od Mlake na zahodu do Brajdice na vzhodu. Notranji del reškega bazena je namenjen potniškemu prometu. Gradnja tega umetnega luškega bazena je hkrati zaprla mestno obalno fasado, ki je značilna lastnost drugih obalnih mest. Edina prostora kjer ima mesto danes neposreden stik s pristaniščem in dostop do morja sta potniško pristanišče in Sušak. Slednje naselje se je zaradi upravne razdelitve do nedavnega razvijalo samostojno; dogodki, vezani na razvoj pristanišča so nanj vplivali le posredno. Predmet diplomske naloge, ki jo povzemamo v prispevku, je bil mesti povezati in ustvariti enovit prostor.

 

Ključne besede

pristanišče, razvoj mesta, Reka, Sušak

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top