Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 117–123

(Poročila)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-016

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka COF

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.cof@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Vplivi širjenja pozidanih zemljišč na krajinske kakovosti prostora v ljubljanski urbani regiji v obdobju 1951-2002

 

Povzetek

Mestno obrobje se širi navzven, (ne)načrtno širjenje pozidave posega po zelo različnih zemljiščih in lahko prizadene tudi večje naravne in okoljske kakovosti. Z analizo širjenja pozidanih zemljišč na vzorčnem območju ljubljanske urbane regije (LUR) v daljšem časovnem obdobju (1951–2002) ugotovimo, na katera zemljišča se je pozidava širila in katere kakovosti v prostoru so bile zato prizadete ali izgubljene. Iz rezultatov omenjene analize je mogoče sklepati, kako učinkovit je bil sistem varstva zemljišč pred pozidavo, ki je bilo v prvi vrsti usmerjeno v varstvo kmetijskih zemljišč. Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti naj bi zagotovil varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred pozidavo. Z določili tega zakona so bila vsa kmetijska zemljišča uvrščena v območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo ali območja, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Domala vsa ravninska območja so bila uvrščena v 1. območje varstva kmetijskih zemljišč. Za planiranje pozidave in za druge dejavnosti v prostoru je ostalo malo možnosti in tudi zaradi različnih sporov so se izgubljanja najboljša kmetijska zemljišča kot tudi zemljišča, ki so pomembna zaradi ohranjanja narave in naravnih virov.

 

Ključne besede

analiza kakovosti, Ljubljanska urbana regija, krajinsko planiranje, prostorsko planiranje, razpršena gradnja, širjenje pozidave, vplivi na okolje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top