Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 108–116

(Poročila)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-015

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa DEU

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ziva.deu@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Celovita prenova naselja Štanjel

 

Povzetek

Naselji Štanjel in Kobdilj oblikujeta v prostoru Krasa enovito poselitveno strukturo, ki jo vidno zaznamuje stari Štanjel, edinstveno srednjeveško naselje s prastaro naselitveno tradicijo. Identiteta te izjemne kulturne krajine se je v desetletjih po drugi svetovni vojni s prostorskim, urbanim in arhitekturnim razvojem obeh naselij zaradi pahljače vzrokov, ki jih zdaj ne bi naštevali, postopno brisala. V procesih brisanja razpoznavnih značilnosti kulturne krajine kot pomembne vrednosti v oblikovanju kakovosti bivanja je bilo posebno opazno propadanje starega Štanjela, kulturne dragocenosti nacionalnega in evropskega pomena. Prvi bolj ali manj neopazen preobrat v razvoju obeh naselij, ki se je začel v osemdesetih letih dvajsetega stoletja z delno obnovo štanjelskega gradu, se je v novi državi okrepil s sprejetim Skupnim razvojnim programom kraških občin in izdelavo normativnih dokumentov za naselje Štanjel. Vsi normativni dokumenti, posebno še Občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev Štanjela – starega jedra, ki bo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljen, so izdelani z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja ter novih mednarodnih usmeritev celovitega varstva stavbne dediščine in aktivnim sodelovanjem prebivalcev.

 

Ključne besede

celovito varstvo stavbne dediščine, konservatorski program, lokacijski načrt, prenova, trajnostni razvoj grajenih struktur, urbanistična zasnova

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top