Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005 : 86–92

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
andrej.gulic@uirs.si

Sergeja PRAPER

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
sergeja.praper@uirs.si

 

Naslov članka

Vključevanje prostorskega in okoljskega vidika v regionalne razvojne programe v programskem obdobju 2007–2013

 

Povzetek

V prispevku analiziramo vključenost prostorskega in okoljskega vidika v dokumente razvojnega načrtovanja, regionalne strukturne politike ter prostorskega in okoljskega načrtovanja na državni, regionalni in lokalni ravni. Predlagamo usmeritve za izpopolnitev sistema razvojnega načrtovanja ter za vključevanje prostorskega in okoljskega vidika v pripravo nove generacije regionalnih razvojnih programov. Predstavljamo tudi možnosti za povezovanje priprave regionalnih razvojnih programov in regionalnih zasnov prostorskega razvoja.

 

Ključne besede

prostorsko načrtovanje, razvojno načrtovanje, regionalna strukturna politika, regionalna zasnova prostorskega razvoja, regionalni razvojni program, varstvo okolja

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top