Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 12–13, 1990

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 0, št. 12–13, julij 1990 : 7-13

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
andrej.gulic@uirs.si

 

Naslov članka

Ljubljana in Sava: možne razsežnosti nadgradnje hidroenergetskih objektov na Savi v Ljubljani

 

Povzetek

Zaradi uresničevanja industrijske paradigme družbenega razvoja, ki povzroča značilen splošni mačehovski odnos do naravnega okolja, zaradi neustrezne družbene organiziranosti in zaradi velike deklarativnosti planskih usmerìtev se je stvarnost in podoba reke Save v Ljubljani spremenila v množico individualiziranih in protislovnih izkušenj. Le-te so nastajale in se vedno nastajajo z uresničevanjem različnih interesov v tem prostoru, opredeljenem z raznovrstnimi ekonomskimi, sociálními in kulturnimi okviri. Zadnji element v tem protislovnem procesu so prispevale obujene zahteve za izgradnjo hidroenergetskih objektov na Savi v Ljubljani.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top