Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 2, december 2004 : 81–86

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-02-009

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Franc J. ZAKRAJŠEK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
franc.zakrajsek@uirs.si

Petra ZAKRAJŠEK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
petra.zakrajsek@uirs.si

Vlasta VODEB

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
vlasta.vodeb@uirs.si

 

Naslov članka

Model razmerij vrednosti lokacije nepremičnin na primeru Ljubljane

 

Povzetek

Predlog modela je računalniško podprt sistem za ocenjevanje vrednosti prostorske lokacije nepremičnin, tako zdajšnjih razmerij kot tudi simuliranje prihodnjih na osnovi domnevnih smeri razvoja, strateških ali konkretnih prostorskih odločitev. Model izhaja iz klasičnih metod množičnega vrednotenja nepremičnin, podprtega z geografskim informacijskim modelom. Uvaja pa precejšnjo novost na tem področju: uporabo metode analitičnega hierarhičnega procesiranja za določitev tehničnih koeficientov ugodnosti lokacije. Model je bil razvit v raziskavi Razvoj in implementacija regionalnega simulacijskega modela za ljubljansko urbano regijo, ki jo je financirala Mestna občina Ljubljana.

 

Ključne besede

Ljubljana, model, nepremičnine, vrednost lokacije

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top