Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 2, december 2004 : 58–65

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-02-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Liana GEIDEZIS

BUND-Project Office Green Belt, Nürnberg, Nemčija
liana.geidezis@bund-naturschutz.de

Melanie KREUTZ

BUND-Project Office Green Belt, Nürnberg, Nemčija
melanie.kreutz@bund-naturschutz.de

 

Naslov članka

Evropski zeleni pas – narava ne pozna meja: od železne zavese do popkovine Evrope

 

Povzetek

Od Barentsovega do Črnega morja je železna zavesa Evropo delila skoraj štirideset let. Bila je politična, ideološka in fizična ovira, še najbolj izrazito v Nemčiji. Čeprav je bila docela nečloveška, je omogočila naravi premor: narava se je razbohotila in razvilo se je nekaj izjemno redkega v intenzivno uporabljeni krajini – t. i. zeleni pas. Od padca železne zavese leta 1989, poteka prek Evrope popkovina habitatov, dolga skoraj 8.500 km. Z izhodišči v projektu Green Belt Germany, nastalem na pobudo BUND, se je razvil projekt Zeleni pas Evrope ali Green Belt Europe. Lahko postane hrbtenica ekološkega omrežja, ki bo globalni simbol čezmejnega sodelovanja in ohranjanja narave ter vzdržnega razvoja. Še več, povezuje ljudi in kaže, da ima lahko povečana Evropska unija poleg kulturne tudi skupno naravno dediščino. To je enkratna priložnost za premagovanje starih meja in ovir med vzhodom in zahodom – živo znamenje skupne rasti v Evropi.

 

Ključne besede

zeleni pas, železna zavesa, Evropa, meja, popkovina, habitatno omrežje, biodiverziteta, čezmejno sodelovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top