Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 2, december 2004 : 39–49

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Wilfried HACKENBROICH

Bauhaus Dessau Foundation, Dessau, Nemčija
info@hackenbroich.com

 

Naslov članka

Prehodni prostor: koridor Berlin–Moskva in nemško-poljska meja do Poznana

 

Povzetek

V prispevku je govor o infrastrukturnih raziskavah povezanih s prostorskim redom koridorja Berlin–Moskva in njegovim najdinamičnejšim delom, ki leži med nemško-poljsko mejo in Poznanom. Zasnovan je na raziskavi, ki so jo opravili v sklopu Bauhaus Kolleg V, Tranzitni prostori: tranzicijska mesta v vzhodni Evropi, v letih 2003/2004 na skladu Bauhaus Dessau. Koridor med Berlinom in Moskvo je primer novega prostorskega reda v postsocialistični Evropi, pretoka kapitala in dobrin, migracijskih tokov, širitve EU, komunikacijskih omrežij, ki jih skupaj drži infrastruktura. Tranzicijska gospodarstva in večplastne alokacijske politike so proizvod premika EU proti vzhodu in obenem povzročajo nove prostorske strukture in razlikovanja. Nove nevidne, toda učinkovite prostorske ovire in obrobja nadomeščajo državne meje. Raziskani primeri ob dvopasovni tranzitni cesti med nemško-poljsko mejo in Poznanom odkrivajo intenzivno verigo servisnih postaj, 24-urnih barov, nočnih klubov, restavracij in hotelov. Ob novoodkriti prometni osi so kompleksne servisne postaje umestili in zgradili v doslej nerazvitem prostoru – kot nanizane bisere. To so vozlišča v omrežju globalnega pretoka dobrin, informacij in proizvodov vsakodnevne rabe. Prispevek raziskuje razmere in priložnosti tega območja v sklopu razvoja Evrope.

 

Ključne besede

postsocialistični razvoj infrastrukture, prehodni koridor, Berlin–Moskva, procesi sprememb, storitvene aglomeracije v mejnem prostoru, tranzicijska mesta, Vzhodna Evropa

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top