Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 2, december 2004 : 17–24

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Borislav STOJKOV

University of Belgrade, Faculty of Geography, Institute for Spatial Planning, Beograd, Srbija in Črna gora
stojkov@gef.bg.ac.yu

Snežana SUBOTIĆ

University of Belgrade, Faculty of Geography, Institute for Spatial Planning, Beograd, Srbija in Črna gora
stas@net.yu

 

Naslov članka

Strateški cilji razvoja Beograjske metropolitanske regije v okviru evropskega prostorskega razvoja

 

Povzetek

Pomembnost Beograda je zaradi znanih razlogov v zadnjem desetletju resno nazadovala. Za prihodnji razvoj v zdaj spremenjenih okoliščinah je zato treba opredeliti nekaj prednostnih strateških ciljev. V prispevku so predstavljeni najpomembnejši, in sicer: nova opredelitev in postavitev metropolitanske regije v odnosu do evropskega, makroregionalnega in regionalnega zaledja oziroma njen položaj in vloga/funkcija v evropskem in balkanskem okviru, vzpostavitev učinkovite in vzdržne prometne infrastrukture in ustrezne vključitve v evropsko prometno omrežje, dekoncentrirana koncentracija in prestrukturiranje, izboljšanje in razmestitev ekonomskih struktur zaradi povečanja ekonomske konkurenčnosti metropolitanske regije, varovanje in izboljšanje naravnih osnov, kulturnih posebnosti in krepitev metropolitanske identitete ter profiliranje beograjske metropolitanske regije prek specializiranih gospodarskih dejavnosti, še posebno storitvenih dejavnosti za jugovzhodno Evropo.

 

Ključne besede

Beograd, Beograjska metropolitanska regija, Jugovzhodna Evropa, regionalno planiranje, Srbija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top