Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 69–71

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-009

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Katarina VIŠNAR

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
katarina.visnar@uirs.si

 

Naslov članka

Metode reševanja konfliktov v skupnosti

 

Povzetek

Reševanje konfliktov v skupnosti (REKOS) je ime za metodo, načela ter proces dela določene skupine ljudi, ki se zbere s ciljem angažiranja svojih sposobnosti za reševanje konfliktov. Osnovni pristop in način dela, ki je v uporabi v metodi REKOS, se nanaša na nenasilne alternative siceršnjim metodam reševanja konfliktov. V prispevku sta predstavljeni metoda dela in opis izkušnje izvedbe delavnice po tej metodi v domačem okolju.

 

Ključne besede

skupnost REKOS, reševanje konfliktov

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top