Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 2, december 2003 : 35–43

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tadeja ZUPANČIČ STROJAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Matevž JUVANČIČ

Arhiteka, d. o. o., Ljubljana, Slovenija
matevz.juvancic@kiss.uni-lj.si

 

Naslov članka

Vizualni jezik predstavitve prostora – ovira ali stičišče? : povečanje učinkovitosti posredovanja idej o prostoru med splošno in strokovno javnostjo

 

Povzetek

Prispevek obravnava tehnike predstavljanja arhitekturnih in urbanističnih idej o prostoru ter njegovih spremembah. Poglablja se v proces sporazumevanja med sooblikovalci prostora in usmerja v problematiko razlik v razumevanju vizualnega jezika predstavitev, ki izhajajo iz različnih ravni sposobnosti vizualnega izražanja in razumevanja vizualnih sporočil. Poudarja problem nezavedanja posebnosti strokovnega jezika kot posledico navajenosti nanj. Predstavljena raziskava preverja in analizira vpliv abstraktnosti/konkretnosti vizualnih predstavitev na njihovo učinkovitost pri posredovanju sporočil splošni in strokovni javnosti. Ob razpravi o dognanjih se odpirajo številna nova vprašanja o možnostih zbliževanja različnih javnosti in iskanja skupnih točk. Prispevek med različnimi rešitvami za izboljšanje sporazumevanja med udeleženci pri sooblikovanju prostora izpostavlja potencial trajnega izobraževanja. A ne gre le za izboljšanje splošnega razumevanja vizualnega jezika, temveč posledično razmišlja o načinih, posrednikih in njegovih pozitivnih posledicah za kulturno okolje in prostorsko kulturo.

 

Ključne besede

predstavitve, splošna javnost, strokovna javnost, vizualni jezik, vizualno sporazumevanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top