Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 51–60

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-008

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Richard SENDI

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
richard.sendi@uirs.si

 

Naslov članka

Zasebna najemna stanovanja

 

Povzetek

Zasebni najemni stanovanjski sektor v Sloveniji ostaja še vedno popolnoma zanemarjen kljub stanovanjskim reformam, ki se na osnovi stanovanjskega zakona izvajajo že od leta 1991. Odnos do tega sektorja stanovanjske oskrbe se najbolj kaže v dejstvu, da se v Sloveniji vodi statistična evidenca o pravicah uporabe stanovanj samo za »družbeno lastnino« in »lastnino občanov« (pred letom 1991) oziroma (po letu 1991) za lastnino »pravne osebe« ali »fizične osebe«. Prvi del prispevka predstavlja teoretično izhodišče. Temu sledi kratek opis stanja v Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljen del rezultatov pilotske terenske raziskave o dejanskem stanju v zasebnem stanovanjskem najemnem sektorju v Ljubljani. V zaključku je predlog pogojev za ureditev razmer na tem področju, kar naj bi omogočilo normalno delovanje tega sektorja stanovanjske oskrbe.

 

Ključne besede

Ljubljana, Slovenija, stanovanjska politika, stanovanjska ponudba, zasebna najemna stanovanja, zasebni najemni sektor

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top