Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 35–43

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa DEU

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ziva.deu@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Vidna podoba montažnih hiš in nove usmeritve v urbanem in arhitekturnem razvoju naselij

 

Povzetek

Na podlagi splošnih usmeritev trajnostnega prostorskega razvoja so se oblikovala podrobna vrednostna in normativna določila za urejanje naselij. V njih je urbanistično in arhitekturno delo usmerjeno v načrtovanje skladno z naravnimi danostmi in skladno z za to okolje značilno oblikovanimi, identitetnimi grajenimi strukturami. Študije in podrobne analize so namreč pokazale, da vsebujejo oblikovana merila v preteklosti razvite graditeljske kulture številne vrednote, ki so v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Montažna gradnja je tako kot klasična gradnja sestavni del novih procesov v razvojnem oblikovanju naselij. Da bi dosegli zastavljeni cilj, bodo potrebne korenite spremembe v arhitekturnem oblikovanju montažnih hiš, kajti njihova arhitektura je globalna, kozmopolitska in ni prilagojena v slovenskem prostoru raznovrstnim naravnim danostim in obstoječim, značilnim grajenim strukturam.

 

Ključne besede

arhitektura, kakovost bivanja, montažna gradnja, podoba

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top