Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 27–34

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aljaž PLEVNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aljaz.plevnik@uirs.si

 

Naslov članka

Pravni ukrepi za doseganje trajnostnega prometa v evropskih mestih

 

Povzetek

Prispevek predstavlja raziskovalni projekt LEDA, ki je obravnaval pravne ukrepe za doseganje trajnostnega prometa v evropskih mestih. Izvajalci projekta so zbrali in analizirali že delujoče pravne ukrepe v evropskih mestih. Rezultati so pokazali, kakšni so pogoji, da so obravnavani ukrepi uspešni, kateri so pogosto in kateri redko uporabljeni ukrepi ter kakšne so možnosti njihovega prenosa v druga mesta in države.

 

Ključne besede

Evropska unija, LEDA, promet, trajnostni promet

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top