Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 20–26

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Nove oblike bivanja – trajnostno usmerjene urbane skupnosti

 

Povzetek

Kot odgovor na urbano krizo velikih mest nastajajo na različnih koncih sveta nove oblike naselij, sestavljene iz trajnostno usmerjenih skupnosti. Taka naselja se med seboj precej razlikujejo, predvsem glede na deželo, v kateri nastajajo. Vendar imajo kljub temu značilne skupne lastnosti, kot so humano merilo in socialna povezanost skupnosti, vključevanje članov pri upravljanju naselja, uveljavljanje novih družbenih vrednot in sonaravno usmerjanje aktivnosti. Naselja so se razvila pod vplivom razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij in pomenijo uvajanje novega načina življenja in dela.

 

Ključne besede

arhitektura, bivanje, eko-naselja, trajnostni razvoj, trajnostna skupnost

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top