Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 8–15

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Franc J. ZAKRAJŠEK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
franc.zakrajsek@uirs.si

Jurij STARE

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Ljubljana, Slovenija

Vlasta VODEB

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
vlasta.vodeb@uirs.si

Petra ZAKRAJŠEK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
petra.zakrajsek@sdm.si

 

Naslov članka

E – urbani sistemi

 

Povzetek

Informacijska in telekomunikacijske tehnologije čedalje bolj vplivajo na življenje in delo. Predvidevajo, da bo v naslednjih petih letih kar 80 % vsega poslovanja elektronskega, tako imenovanega e-poslovanja (»e-business«). Zadnje čase se že celo pri nas govori o »e-vladanju«. Usmerjali, želeli ali pa ne, virtualna omrežja spreminjajo urbane sisteme v e-urbane sisteme. Koliko bo to v dobro ljudem je odvisno tudi od načrtovalcev prostora. V prispevku so z predznakom »e« razloženi pojmi kot so urbani sistemi, posameznikov vsakdan, nepremičnine in simulacije.

 

Ključne besede

e-nepremičnine, e-posameznikov, vsakdan, e-urbani, sistemi, simulacije urbanih sistemov, virtualna omrežja, virtualni urbani sistemi

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top