Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 100–105

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-015

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boštjan COTIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
bostjan.cotic@uirs.si

 

Naslov članka

Modeliranje sistema prostorskega planiranja z metodami modeliranja poslovnih in informacijskih sistemov

 

Povzetek

Prostorsko planiranje je več kot le skupek različnih znanj in metodologij. Je enovit sistem, ki ima svoj življenjski ciklus. Menimo, da je proces prostorskega planiranja mogoče opredeliti tudi kot svojevrsten informacijski ali poslovni sistem. Ker je klasična deskriptivna analiza lahko subjektivna in nenatančna, bi lahko uporabili orodja za modeliranje, ki so se izoblikovala na področju razvoja poslovnih in informacijskih sistemov. Tako izdelani modeli so odlična podlaga za analizo in morda tudi reinženiring celotnega sistema. V članku je predstavljeno trenutno stanje na področju modeliranja poslovnih in informacijskih sistemov. Cilj prispevka je, da predstavi in na grobo opredeli, kateri izmed načinov modeliranja bi bil najprimernejši za sistem prostorskega planiranja.

 

Ključne besede

informacijski sistemi, model, modeliranje, poslovni sistemi, reinženiring, urbanistično planiranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top