Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 91–93

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-014

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Manca Plazar Mlakar

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Koper, Slovenija
manca.plazar@zrs-kp.si

 

Naslov članka

Nekaj misli o regiji

 

Povzetek

Pojem regije je večpomenski. Regija predstavlja tako združbo lokalnih skupnosti v nacionalni državi, povezavo skupin držav ali subnacionalnih entitet na nadnacionalni ravni in povezavo geografsko homogenih območij, kot tudi povezavo območij s podobnimi težavami, geografsko blizu ali oddaljenih, v problemsko ali interesno regijo. Tu so še planske regije, oblikovane z namenom izvajanja različnih razvojnih politik, konceptualne regije in združbe regij. Z upoštevanjem različnih oblik in tipologij je pojem regije obravnavan kot sistemska povezava enot nižje ravni, kot entiteta s povsem svojimi lastnostmi, ki omogočajo specifičen način njene samoorganizacije in organizacije njej lastnih struktur in procesov.

 

Ključne besede

regija, subsidiarnost, omrežnost, dinamičnost, analitična regija, ciljna regija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top