Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 2, december 2000 : 83–90

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-02-013

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej POGAČNIK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ljubljana,Slovenija
andrej.pogacnik@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj Slovenije

 

Povzetek

Članek podaja glavne usmeritve iz istoimenske raziskovalne naloge, ki jo je avtor obdelal skupaj s soavtorjema prof. Petrom Gabrijelčičem in viš. pred. Almo Zavodnik. Prikazane so vse prednosti in nevarnosti, ki jih za slovenski prostor predstavlja vključitev v Evropsko unijo. Splošna načela, najbolj izrazito izražena v dokumentu ESDP, so za Slovenijo sprejemljiva s tem, da je potrebno bolj poudariti mrežo mest, sistem varovanih naravnih območij, konkurenčnost nasproti bližnjim tujim urbanim središčem, pritegniti transportne tokove, iskati tržne niše v kmetijstvu in proizvodnji ter ohranjati identiteto slovenskih mest in krajin.

 

Ključne besede

Evropska unija, policentrizem, prostorski razvoj, regionalizacija, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top