Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 23–25, november 1993 : 67–75

DOI: 10.5379/urbani-izziv-1993-23-25-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Liljana JANKOVIČ

Jelka HUDOKLIN

 

Naslov članka

Sanacija spomenika oblikovane narave v grajeni mestni strukturi – Kettejev drevored v Novem mestu

 

Povzetek

Avtorici obravnavata metodo sanacije spomenika oblikovane narave. Predstavljen je celoten postopek realizacije projekta, od načelnih začetnih odločitev, preko različnih stopenj implementacije do konkretnih problemov ob izvedbi.

 

Ključne besede

Novo mesto, oblikovana narava, Kettejev drevored

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top