Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989 : 30-32

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara ČERNIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.cernic-mali@uirs.si

 

Naslov članka

Kaj je novega v zemljiški politiki dežel OECD

 

Povzetek

Urbanistični inšitut se je v projekt "Trg mestnih zemljišč v deželah OECD" pri skupini za mestna vprašanja vključil z izdelavo bazne študije "Urban Land Market in Yugoslavia ". Pri izdelavi te študije je sodeloval tudi Inštitut za komunalno gospodarstvo pri FAGG. Študija je bila posredovana na sestanku skupině OECD za mestna vprašanja v decembru 1987 v Cambridgu. Na tem sestanku smo predstavniki inštituta předlagali, da se delo na projektu nadaljuje in sicer z izdelavo vzorčne študije (case study ) o izvajanju zemljiške politiķe v mestu Ljubljana. Skupina je predlog sprejela in v mesecu maju 1988 je přišel v Ljubljano dr. Alan Hooper; s katerim smo skupaj pripravili vzorčno študijo. Ob tej priliki je Urbanistični inštitut v sodelovanju s Stalno konferenco mest in občin Jugoslavije pripravil tudi okroglo mizo na temo vprašanj zemljiške politiķe.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top