Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989 : 27-29

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Vladimir Braco MURŠIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

Naslov članka

Prulski most

 

Povzetek

Po naročilu komunalne skupnosti ljubljanskih občin smo v oktobru 1989 dovršili študijo postavitve novega mostu na Prulah v Ljubljani. Študijo sestavlja prometni del, ki ga je izdelal Prometno tehnološki inštitut FAGG, pod vodstvom doc. dr. Tomaia Kastelica in urbanisttični del, pripravljen v institutu (Vladimir Braco Mušič in Mladěn Treppo). Prometna študija je dokazala upravičenoost izgradnje glede na prometne tokove in obremenitev obravnavanih smeri ter nakazała izhodišča za dimenzioniranje. Povzemamo del urbanistične presoje in presoje vplivov, ki jih bo pokazał na novo zgrajeni, širši most.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top