Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989 : 5-11

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Vladimir Braco MURŠIČ


 

Naslov članka

0b tridesetletnici dela Urbanističnega inštituta SR Slovenije

 

Povzetek

24. maja 1990 bo minilo petintrideset let, odkar je bil s podpisom predsednika Borisa Kraigherja izdan odlok lzvršnega sveta Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi Urbanističnega instituta LR Slovenije. Starejši se spomnimo duha tistega obdobja, ko se je iztekalo desetletje preobrazbe iz sovjetskega modela industrializacje v bolj raznolik, uravnotežen in vabljivejši družbenogospodarski sistem. V okvirih tega sistema je bilo naenkrat več prostora za stanovanjsko in komunalno graditev, za urbanizem, za arhitekturo in za znanost. Obdobje, v katerem je bil ustanovljen urbanistični inštitut, po svoje označujejo Kraigherjeve besede, izrečene v nekem priložnostnem nagovoru približno takole: "Zaradi pospeševanja znanstvenoraziskovalnega dela bomo ustanovili inštitute na vseh področjih dela; če bo npr. potreba na področju čevljarstva, bomo imeli tudi čevljarski inštitut..."

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top