Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 10, 1989

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989 : 38-39

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Marjan DEBELAK


 

Naslov članka

Ob zasnovah razvoja slovenskih turističnih regij: opozorila na razvojna neskladja

 

Povzetek

V Urbanističnem inštitutu SR Slovenije ves čas njegovega obstoja posvečamo veliko skrb razvojnim vprašanjem turizma in rekreacije v Sloveniji. Zelo obsežno raziskovalno-aplikativno delo na tem področju poteka v zadnjem desetletju v okviru širšega raziskovalnega projekta Turizem v slovenskem gospodarstvu in njegova vloga v dolgoročnem razvoju Slovenije. Projekt, ki vključuje raziskovalne teme na ekonomskem, prostorskem in pravnem področju, je v prvém petletnem obdobju v celoti financirala Posebna raziskovalna skupnost za trgovino, turizem in gostinstvo ter drobno gospodarstvo (PoRS - 8). V pravkar iztekajočem se petletnem obdobju pa izdelujemo posamezne naloge pod skupnim naslovom Oblikovanje turistične ponudbe in izdelava zasnove dolgoročnega razvoja turizma v turističnih območjih. Posebna značilnost tega zadnjega petletnega obdobja raziskovalno - aplikativnih nalog je v tem, da lahko uresničimo raziskovalni program le z znatnim (30-40 odstotnim) sofinancerskim deležem neposrednih uporabnikov študij. Naloga raziskovalcev je torej ne le ta, da pripravljamo raziskovalne programe in pridobivamo podporo Raziskovalne skupnosti, temveč da za raziskavo " uporabnike " tudi zainteresiramo. Vključitev neposrednih uporabnikov pripomore, da so raziskovalne teme aktualne in rezultati bolj in hitreje uporabni.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top