Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017 : 42-49

(28. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maja SIMONETI

IPoP – Inštitut za politike prostora, Ljubljana
maja.simoneti@ipop.si

Petra VERTELJ NARED

LUZ, d. d., in IPoP, Ljubljana
petra.vertelj-nared@luz.si

 

Naslov članka

Vloga zelenih in drugih javnih površin v urbani prenovi

 

Povzetek

Prispevek predstavlja povezavo med urbano prenovo in urejanjem javnih zelenih površin skozi perspektivo njihovega pomena za kakovost bivanja, značilnosti načrtovanja in vlogo v urbani prenovi ter poudarja, da je za varstvo in razvoj potenciala javnih in drugih zelenih površin v procesu prenove ključno pravočasno vključevanje akterjev v pripravo programov varstva in razvoja zelenih površin. Javne zelene površine predstavi kot predmet in orodje prenove ter razvija tezo, da se proces prenove začne na ravni urbane politike in strateškega načrtovanja razvoja naselja. Pri tem poudarja pomembnost urbanističnega načrtovanja za zagotovitev funkcij javnih zelenih površin in vzpostavljanje povezav med akterji, ki morajo delovati v različnih fazah urejanja, vključno s prenovo. Razprava se opira na ugotovitve o vlogi javnih zelenih površin v prizadevanjih za trajnostni urbani razvoj in o značilnostih urejanja javnih zelenih površin v Sloveniji, opozarja na vlogo javnih oblasti pri urejanju javnih površin ter na pomen povezanosti med fazami urejanja in med udeleženci v sistemu urejanja. Prispevek poudarja, da se vzvodi za zagon prenove oblikujejo že v procesih strateškega načrtovanja prostorskega razvoja, ko se legalizirajo in legitimirajo izhodišča za sodelovanje med javno upravo, lastniki zemljišč in drugimi akterji ter ustvarjajo pogoji za dobro upravljanje. Pokaže tudi na potrebo po tem, da se pomanjkljivosti sistema načrtovanja nadoknadijo z ukrepi na več ravneh.

 

Ključne besede

urbana prenova, javne zelene površine, upravljanje, prostorsko načrtovanje, urbana politika, sodelovanje, stanovanjske krajine

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top